BUTYL jako szczeliwo wykorzystywany jest w szerokim zakresie w budownictwie jako materiał uszczelniający.
Dzięki swoim własnościom stosowany jest miejscach, gdzie wymagana jest odporność na zmienne warunki pogodowe.

Po położeniu i zwulkanizowaniu tworzy szczelną barierę zabezpieczającą konstrukcję przed negatywnymi wpływami warunków atmosferycznych. Stosowany jest do uszczelniania wszelkich powierzchni gładkich i porowatych. Butyl wykazuje bardzo dobrą przyczepność do betonu, szkła, aluminium i PCV oraz wszelkich powłok malarskich na bazie wodnej.

Właściwości:

 • zdolność wysokiej absorpcji wstrząsów i tłumienia drgań
 • wyjątkowo niska przepuszczalność gazów
 • odporność na czynniki atmosferyczne i ozon
Zastosowania:

 • idealny do zastosowań w produkcji okien próżniowych
 • wyśmienity do uszczelnień wszelkich obróbek blacharskich
 • niezbędny w pracach dekarskich

Taśma butylowa

ALU-BUTYL TS jest powietrzno- i wodoszczelną samoprzylepną taśmą z masy kauczuku butylowego na folii aluminiowej, do przyklejania na zimno, o niezmiennej objętości po zwulkanizowaniu, niezawierającą rozpuszczalników.
Wykazuje bardzo dobrą przyczepność do betonu, szkła i aluminium oraz wszelkich powłok malarskich na bazie wodnej.
Temperatura nakładania: +5°C do +40°C.
Temperatura pracy: -30°C do +80°C.

Zastosowanie:

 • Do uszczelnień dachowych
 • Do uszczelnień kanałów wentylacyjnych
 • Do uszczelnień ogrodów zimowych
 • Do spoinowania w systemach szklano-aluminiowych
 • Do uszczelnień naprawczych
 • Do uszczelnień na styku aluminium-beton

Właściwości:
 • jednostronnie lub dwustronnie klejąca
 • wysoka przyczepność do różnorodnych podłoży
 • odporna na proces starzenia, wpływ warunków atmosferycznych
 • odporna na promieniowanie UV
 • nieprzepuszczalna dla wody i powietrza
 • wspólpracująca ze wszystkimi innymi foliami występującymi w handlu
 • elastyczna
 • odporna na warunki atmosferyczne

Sikalastomer 710

BUTYL SIKALASTOMER-710 jest stabilnym, rozpuszczalnikowym, butylowym uszczelniaczem, o konsystencji pasty. Utwardzanie przebiega na drodze fizycznego schnięcia. Produkt stosowany jest do tworzenia plastycznych uszczelnień, w wielu sektorach przemysłu. Dostarczany jest w standardowych opakowaniach 310ml wygodnych do aplikacji ze zwykłego pistoletu. SikaLastomer-710 jest odporny na wodę słodką i morską, warunki atmosferyczne, ścieki przemysłowe i komunalne, detergenty, środki myjące i czyszczące jak również rozcieńczone kwasy i zasady.
Przez krótki czas wykazuje odporność chemiczną na paliwa i oleje mineralne, tłuszcze roślinne i zwierzęce. Nie jest odporny na kwasy organiczne i alkohole, stężone zasady i kwasy mineralne oraz rozpuszczalniki.

Temperatura nakładania: +5°C do +40°C.
Temperatura pracy: -30°C do +80°C.

Zastosowanie:

 • Do uszczelnień dachowych
 • Do uszczelnień kanałów wentylacyjnych
 • Do uszczelnień ogrodów zimowych
 • Do spoinowania w systemach szklano-aluminiowych
 • Do uszczelnień naprawczych
 • Do uszczelnień na styku aluminium - beton
Właściwości:

 • trwale elastyczny
 • wysoka przyczepność do różnorodnych podłoży
 • odporny na proces starzenia, wpływ warunków atmosferycznych
 • odporny na promieniowanie UV
 • nieprzepuszczalny dla wody i powietrza
 • odporny na warunki atmosferyczne

Adresy E-mail

 • gonty@stema.pl
 • stema@stema.pl

Biuro

 • ul. Trakt Lubelski 182, 04-766 Warszawa
 • +48 (22) 840 32 04, +48 (22) 740 30 30
 • +48 (22) 840 62 04

Magazyn

 • ul.Trakt Lubelski 182, 04-766 Warszawa
 • +48 (22) 740 30 30
 • +48 (22) 840 62 04