Wentylacje
Piękno i trwałość dachu oraz całego domu w dużej mierze zależą od dobrej wentylacji. Właściwa wymiana powietrza wokół konstrukcji i pomieszczeniach mieszkalnych stanowi o zdrowiu mieszkańców i trwałości domu. Szeroka gama dachowych elementów wentylacyjnych o różnym przeznaczeniu i kolorystyce ze starannie dopracowanym systemem szczelnego przejścia przez połać dachową, umożliwia każdy rodzaj prawidłowej i komfortowej wentylacji oraz podwyższa walory wizualne dachu. Najważniejszym zadaniem systemów wentylacyjnych jest właściwe i efektywne wyprowadzenie na dach powietrza wewnętrznego lub powietrza wentylującego konstrukcję nie naruszając szczelności i estetyki dachu.
 
Ogólnoświatowe tendencje prowadzące do energooszczędności doprowadziły do projektowania budynków o dużej szczelności powietrznej. W tak zaprojektowanych budynkach znacznie wzrosła rola systemów wentylacji. W starszych domach wymiana ta była osiągana przez nieszczelności w przegrodach budowlanych nawet przy niesprawnej wentylacji. W nowych budynkach przy nieodpowiednio wykonanej wentylacji bardzo szybko dochodziło do tzw. "syndromu chorego budynku", czyli sytuacji, w której z nadmiaru wilgoci na skutek braku wymiany powietrza mieszkańcy zapadali na choroby głównie układu oddechowego, a budynek ulegał zagrzybieniu. Wymagania normy PN-83/B-03430 dotyczące wentylacji w budynkach w praktyce oznaczają, że należy wymieniać ok. 50-90% powietrza w budynku w ciągu godziny. Wentylacja mechaniczna pozwala w sposób precyzyjny wymienić wymagane ilości powietrza, a ponadto sterować jego wilgotnością i temperaturą.
 
Fińskie kominki VILPE znakomicie nadają się zarówno do wentylacji grawitacyjnej, jak i mechanicznej, ogólnej jak i miejscowej. Ich estetyczny wygląd i łatwość w montażu sprawiły, że powszechnie stosowane są jako końcowy element ciągu wentylacyjnego a przy właściwym doborze do koloru pokrycia dachowego wręcz dodają dachowi uroku

Wywietrzniki połaciowe KTV w wykonaniu dla pokryć z gontów bitumicznych, blach płaskich i profilowanych oraz dachówek przeznaczone są do wentylacji poddaszy nieużytkowych i konstrukcji dachowych. Wentylacja tych przestrzeni ma podstawowe znaczenie dla trwałości budynku i komfortu mieszkańców.
Wywietrznik KTV do blach płaskich
Wywietrznik KTV do pokryć bitumicznych
Wywietrznik KTV uniwersalny do blach profilowanych
Wywietrznik WP-75 z posypką do gontów bitumicznych
Po pierwsze jest najskuteczniejszym sposobem usuwania wilgoci z przestrzeni poddasza, a co za tym idzie, niedopuszczenia do zawilgocenia i zniszczenia konstrukcji i izolacji.  Po drugie pozwala w lecie obniżyć skutecznie temperaturę w pomieszczeniach mieszkalnych poddasza, a w zimie ograniczyć topnienie śniegu nad poddaszem i tworzenie nawisów lodowych.
 
Wywietrzniki KTV są szczególnie przydatne w dachach czteropołaciowych - gdy niemożliwe jest wykonanie otworów wylotowych powietrza w szczytach budynku.
 

Schemat działania systemu wentylacji poddasza.
Należy pamiętać, że najskuteczniejszym otworem wlotowym powietrza jest ciągła szczelina szerokości 2 cm w podsufitce okapu. Aby system mógł dobrze działać niezbędna jest również szczelina wentylacyjna min. 2 cm pomiędzy warstwą izolacji cieplnej a wewnętrzną powierzchnią połaci dachu.

Ważne jest również, aby pozostawić wolną, niezabudowaną przestrzeń nad jętką, co umożliwi swobodny wypływ powietrza przez wywietrzniki KTV.
Rozmieszczenie wywietrzników KTV na dachu uzależnione jest od jego kształtu, należy dążyć do ułatwienia swobodnego przepływu powietrza "na przestrzał" wzdłuż głównych osi budynku.

Przykładowy rozkład wywietrzników KTV na dachu przedstawiono na rysunku.
 
 
 Skuteczność wentylacji naturalnej zależy od bardzo wielu czynników zewnętrznych (temperatury, prędkości wiatru, kształtu budynku). Ponadto wentylacja grawitacyjna działa skutecznie przy maksymalnej temperaturze zewnętrznej 12°C. Bardzo ważnym czynnikiem jest też wysokość kanału wentylacyjnego - im jest wyższy, tym skuteczniej działa wentylacja. Dlatego obecnie coraz częściej stosuje się wentylację mechaniczną. Pozwala ona w sposób precyzyjny wymienić wymagane ilości powietrza, a ponadto również sterować jego wilgotnością i temperaturą.
Kominki wentylacyjne 110 kominki o średnicy 110, nieocieplane, służą do odpowietrzania kanalizacji.
Kominki wentylacyjne 125/160 kominki o średnicy (wewn.125 mm, zewn.160 mm), ocieplone warstwą pianki poliuretanowej korpus ze specjalnie wyprofilowanym wylotem czyni naturalną wentylację grawitacyjną lub mechaniczną niezwykle skuteczną. Izolacja cieplna zapobiega skraplaniu pary wodnej w przewodzie wentylacyjnym. Służą do wentylacji pomieszczeń mieszkalnych.
Kominki wentylacyjne 160/225 kominek o średnicy (wewn. 160 mm, zewn. 225 mm) ocieplone warstwą pianki poliuretanowej. Izolacja cieplna zapobiega skraplaniu pary wodnej w przewodzie wentylacyjnym. Służą do wentylacji pomieszczeń mieszkalnych.
Przekrój kominka 125/160 ocieplonego warstwą pianki poliuretanowej
Rysunek kominka 125/160 ocieplonego warstwą pianki poliuretanowej

Rysunek kominka 160/225 ocieplonego warstwą pianki poliuretanowej
Kominki znakomicie nadają się do wentylacji grawitacyjnej - ogólnej i miejscowej. Ich estetyczny wygląd, łatwość montażu na każdym rodzaju pokrycia dachu, izolacja cieplna ścianek sprawiają, że coraz powszechniej stosowane są jako końcowy element ciągu wentylacyjnego. Kominki wentylacyjne w wykonaniu dla pokryć z gontów bitumicznych przeznaczone są do wyprowadzania na dach przewodów wentylacji pomieszczeń w systemach wentylacji mechanicznej (kominek 125/160) i grawitacyjnej (kominek 160/225).
Standardowa wysokość kominków wynosi 500 (570) mm. Rura wewnętrzna stalowa ocynkowana d=125 lub d=160 mm (zgodna z PN-67/B-03410) izolowana jest warstwą pianki poliuretanowej. średnica zewnętrzna kominków - 160 lub 225 mm. Izolacja cieplna kominka pozwala uniknąć kondensacji pary wodnej na wewnętrznej powierzchni rury i umożliwia wentylację grawitacyjną zgodnie z normą PN-83/B-03430 Konstrukcja głowicy obu kominków zapewnia pełne zabezpieczenie przed wpływami atmosferycznymi oraz pozwala lepiej wykorzystywać podciśnienie wywoływane przez wiatr. Kominek 125/160 przeznaczony jest do wyprowadzania powietrza tłoczonego przez wentylatorki wnętrzowe. Kominek 160/225 spełnia wymagania dla wentylacji grawitacyjnej.
 
Kominki z cichobieżnym, wysokowydajnym wentylatorem elektrycznym. W wykonaniu dla pokryć z gontów bitumicznych mogą być instalowane w pozycji pionowej na dachach o kącie nachylenia od 0° do 45°. Standardowa wysokość kominka wynosi 500 (570) mm. Rura wewnętrzna stalowa ocynkowana d=125 mm (zgodna z PN-67/B-03410) izolowana jest warstwą pianki poliuretanowej.

Średnica zewnętrzna kominka - odpowiednio 160 lub 225 mm. Izolacja cieplna kominka pozwala uniknąć kondensacji pary wodnej na wewnętrznej powierzchni rury i ściekania skroplin po przewodach wentylacyjnych do wnętrza budynku. W głowicy kominka znajduje się wentylator z silnikiem o mocy 80 W, 220 V i znamionowej prędkości obrotowej 2450 obr./min. Konstrukcja głowicy kominka zapewnia pełne zabezpieczenie przed wpływami atmosferycznymi. Kominki E 120P z zainstalowanym wentylatorem wyciągowym spełniają wymagania normy PN-87/B-03433.
 
Dodatkową zaletą kominków serii "E" - z elektrycznym wentylatorem wyciągowym zamontowanym w głowicy kominka jest to, że wentylację wymuszoną można regulować elektronicznie i jest ona całkowicie bezgłośna, w przeciwieństwie do powszechnie stosowanych wentylatorów wnętrzowych. Kominki serii "E" dostępne są również w wersji kominowej - do montażu na wylocie kanału wentylacyjnego komina. 

Kominek E120P z cichobieżnym wysokowydajnym wentylatorem elektrycznym
 
Wentylatory wyposażone są w tłumiki akustyczne, dzięki czemu poziom hałasu "A" mierzony w/g PN-87/b-02156 w odległości 1,0 m od wentylatora jest niższy od 65 dB. 
Wentylator wyposażony jest w odłącznik serwisowy, zainstalowany pod głowicą kominka, która jest łatwa w demontażu, co pozwala w razie potrzeby oczyścić wentylator. Prędkość obrotowa wentylatora może być płynnie regulowana od 0% do 100% za pomocą prostego, elektronicznego urządzenia regulacyjnego, umieszczonego w dowolnym miejscu budynku - np. w pobliżu okapu kuchennego. Podłączenie okapu kuchennego bez wentylatora do kominka E 120P eliminuje dokuczliwy hałas w kuchni, wytwarzany przez powszechnie znane wentylatory okapowe.
Jeden kominek wentylacyjny E 120 P pozwala wentylować mechanicznie dom o powierzchni do 200 m² przy wielkości strumieni wentylacyjnych zgodnych z normą PN-83/B-03430.

Poprawny montaż kominków wentylacyjnych VILPE na dachu krytym gontem bitumicznym:

Poprawny montaż kominków wentylacyjnych VILPE na dachu krytym blachą profilowaną:

Znajdziecie tutaj Państwo odpowiedzi na najcześciej zadawane pytania. Zapraszamy do kontaktu z nami.

 Najczęściej tak. Podobnie jak człowiek, zwierzęta i rośliny, dach musi oddychać. Dzięki wentylacji usuwany jest nadmiar wilgoci z przestrzeni podpołaciowej, co zdecydowanie przedłuża żywotność konstrukcji i izolacji dachu, latem zapobiega przegrzewaniu dachu, natomiast zimą przeciwdziała topnieniu śniegu na połaci, którego skutkiem mogłyby być nawisy lodowe. Rozmieszczenie i ilość wywietrzników zależy od konstrukcji i architektury dachu. W przypadku dachu dwuspadowego i zabudowy poddasza użytkowego do poziomu jętki, skuteczną wentylację konstrukcji uzyskuje się przez zwykłe kratki wentylacyjne zamocowane na obu szczytach budynku pod okapami. Wywietrzniki połaciowe są wówczas zbędne.
 Kominki wentylacyjne VILPE nieocieplane (typ 110) służą do odpowietrzania instalacji kanalizacyjnej lub do wentylacji konstrukcji przy małych nachyleniach dachu. Natomiast kominki ocieplane pianką poliuretanową skutecznie wentylują pomieszczenia użytkowe, jak: kuchnia, toaleta czy łazienka.
 Ponieważ w różnych porach dnia i roku występuje duża różnica temperatur między pomieszczeniem użytkowym a kominkiem umocowanym na dachu, dochodzi do wykraplania pary wodnej na ściankach kominka bez izolacji cieplnej i następnie spływanie wody do wnętrza budynku. Dodatkowo zakłócony jest grawitacyjny obieg powietrza. Aby do takich niezmiernie szkodliwych zjawisk nie dopuścić, do wentylacji wnętrza stosujemy wyłącznie kominki ocieplone pianką poliuretanową, w których para wodna się nie skrapla, a ciepłe powietrze prawidłowo unosi się do góry.
 W komplecie każdego kominka i wywietrznika VILPE jest przelot dachowy, czyli specjalnie dostosowany do rodzaju pokrycia element służący do skutecznego połączenia części nad i pod połacią dachu. Dzięki specjalnej budowie zapewnia w 100% właściwe umocowanie na połaci dachu oraz szczelność.
 Tak. Firma STEMA proponuje specjalny przelot do zamocowania na pokrytym wcześniej dachu tak, że nie trzeba zrywać ułożonego już materiału. Dotyczy to dachu pokrytego gontami bitumicznymi, gdyż na dachu blaszanym kominki instaluje się już po położeniu blach.
 Tak. Kominki VILPE przystosowane są do montażu na dachach krytych zarówno gontami bitumicznymi jak i blachodachówką o dowolnym profilu, blachą trapezową i blachą płaską. Do tego celu stosuje się specjalne przeloty służące do szczelnego połączenia końcówki pionu wentylacyjnego z kominkiem VILPE na połaci dachowej.
 W zwykłym kominku wentylacyjnym wymiana powietrza odbywa się na zasadzie grawitacyjnej, czyli samoczynnym ruchu mas powietrza pod wpływem różnicy ciśnienia lub też obiegu wymuszonego urządzeniami mechanicznymi znajdującymi się wewnątrz domu (kuchenne wentylatory nadokapowe, wentylatory łazienkowe). Natomiast w kominku z silnikiem elektrycznym zlokalizowanym w jego głowicy ruch mas powietrza odbywa się pod wpływem mechanicznego wymuszenia, co w znaczny sposób ogranicza hałas wewnątrz wentylowanego pomieszczenia. 
 Kominki i wywietrzniki VILPE wykonane są z polipropylenu barwionego w masie, po instalacji narażone są na działanie czynników atmosferycznych, w tym na promieniowanie ultrafioletowe, co może spowodować zmiany w kolorze. Nie wpływa to jednak w żadnym stopniu na prawidłowość działania kominków i wywietrzników.
 W krajach o umiarkowanym klimacie, jak Polska, gdzie bywają śnieżne zimy, efektywniejsze jest wentylowanie poprzez wywietrzniki połaciowe niż przez kalenice wentylacyjne. Zimą istnieje realne zagrożenie zablokowania kalenicy wentylacyjnej czapą śniegu nawet na kilka tygodni, a poza tym w okresie topnienia śniegu lub intensywnych deszczów w całym sezonie, dochodzi czasami do przecieków spod kalenicy wentylacyjnej do przestrzeni poddasza. Znamienny jest fakt, że w krajach skandynawskich oraz Kanadzie stosuje się prawie wyłącznie wywietrzniki połaciowe.

Adresy E-mail

  • gonty@stema.pl
  • stema@stema.pl

Biuro

  • ul. Trakt Lubelski 182, 04-766 Warszawa
  • +48 (22) 840 32 04, +48 (22) 740 30 30
  • +48 (22) 840 62 04

Magazyn

  • ul.Trakt Lubelski 182, 04-766 Warszawa
  • +48 (22) 740 30 30
  • +48 (22) 840 62 04